Linnés Råshult är Sveriges tionde kulturreservat och ligger ca 4 km söder om Diö samhälle.
Här finner du ett restaurerat 1700-talslandskap med bl a  ängar, museum, trädgårdar och
årliga välbesökta arrangemang.
Ett ekologiskt trädgårdscafé med lunchalternativ finns också.

Vägbeskrivning: Från Diö samhälle kör du söderut mot Älmhult.

Efter ca 3 km, tag vänster vid skylt.

Läs mer om Linnés Råshult:
Råshults hemsida
Linnébygden