Gemla Möbelfabrik är ett anrikt företag centralt beläget i samhället. Unika
böjträmöbler tillverkas här och företaget har en lång historia. Numer finns
även några mindre företag inhyrda i den stora fabriksbyggnaden.
Industrimiljön runt fabriken är unik bruksmiljö med fler vackra byggnader bevarade.
Här finns också ett kraftverk som under många år levererat el från Helge å som här
har sitt utlopp i sjön Möckeln.

Läs mer om Gemla Möbelfabrik här: 
Gemlas hemsida