Diö Samhällsförening är föreningen som värnar om sammanhållningen i Diö.

Vi ordnar varje år olika aktiviteter ex: Diö dagen en hel dag fylld med olika aktiviteter för hela familjen.

 

Vi framför önskemål om hur Diö ska utvecklas till kommunen.

 

Mer information om oss hittar du på våran hemsida .

www.diosamhalle.se