Diö Samhällsförening är föreningen som värnar om sammanhållningen i Diö.

Vi ordnar varje år olika aktiviteter ex: Diö-dagen en hel dag fylld med olika aktiviteter för hela familjen.

 

Vi framför önskemål om hur Diö ska utvecklas till kommunen.

 

Mer information om oss hittar du på våran hemsida .

www.diosamhalle.se