Bokhultets vackra bokskog med vårens miljoner vitsippor och den vackert belägna
badplatsen vid sjön Möckeln strand finns mitt i Diö samhälle. Här finns vackra
promenadstigar att ströva i och området är välbesökt av ortens befolkning.

Detta är en av de nordligaste bokskogarna i Sverige.