Diö Samhällsförening är en ideell förening. Vi värnar om sammanhållningen i Diö.

Vårt syfte är att driva och bevaka frågor av intresse för Diö med omnejd.

Vi ordnar varje år olika aktiviteter t ex Diö- dagen en hel dag fylld med olika aktiviteter för hela familjen.