Ordförande Roland Nilsson 0476-21552 rolle70@hotmail.com
Vice ordförande Patrik Johnsson 0476-212 16
 Kassör  Susanne Petersson  070545038
Sekreterare Annefrid Svensson 0476-21695
Ledamot Krister Karlsson 0476-21065
Ledamot Pernilla Hallengren  070-8567412
Suppleanter Sofia Lundgren
Tony Peltola
Maria Tiréus

Valberedningen
Styrelsen

Kontakta oss
Diö Samhällsförening når du lättast via ordförande Roland Nilsson. Vi välkomnar förslag på vad du vill att Diö Samhällsförening ska arbeta med. Kontakta oss via hemsidan eller ta kontakt med någon i styrelsen.