HamnI Diö finns stora möjligheter till ett rikt fritids- och föreningsliv. Här finns bl a ishall, gymnastikhall, fotbollsplan, boulebana, två båthamnar, badplats vid sjön Möckeln och vackra promenadstigar runt bokskogen.

För mer information se under rubrikerna Föreningar och Utflyktsmål.