Just nu jobbar vi i styrelsen med….

Att planera Folkparksfesten på Urania den 11 november.

Att se till att det sätts upp digitala hastighetsmätare vid Diö skola, så våra barn får en trygg skolmiljö och bilarna ser vilken hastighet de kör i när de passerar skolan.

Att det byggs nya toaletter vid badplatsen.

Att vi får gatubelysning mellan Kantarellvägen och fotbollsplanen.

Att få fint i bokskogen efter att det har röjts.

Att det sätts upp nya ”byskyltar” vid infarterna till Diö¶.

Att förhandla om pris på hoppborgar och karuseller till Diö-dagen 2018.

Att planera nyårsfirandet i Å-parken.

Att uppdatera Diös hemsida.

Att ansöka om bidrag från kommunen till samhällsföreningen så vi kan fortsätta med vår verksamhet.

 

Vill du vet mer om vad vi gör?
Hör gärna av dig till styrelsen.

Här hittar du oss:  http://diosamhalle.se/kontakt/